O mně


Ráda věci zkoumám do hloubky. Přináší mi to do života posílení, jistotu, samostatnost a naději, že vše prožité, to příjemné i nepříjemné, má svůj smysl a opodstatnění. Že stojí za to tím vším projít.

Koučování, konzultacím a různým formám spolupráce a podpory při řešení obtížných životních situací, se věnuji celý svůj dospělý život. Podporuji druhé při řešení osobních záležitostí, na cestě k úspěchu a spokojenosti. Zpočátku jsem to dělala pro své přátele, spolupracovníky či známé. V posledních několika letech i profesionálně. Podporuji druhé, aby udělali to, co je pro ne v dané situaci skutečně důležité, potřebné a účinné. To, co je pro ně opravdu správné.

Nebýt zkušeností přímo z mého obyčejného lidského života, nikdy bych neměla možnost věcem porozumět a pochopit je. Vlastní prožitky jsou pro mě velice cenné. Právě jejich pestrost, co se týče prostředí, kultur a mentality, mi dovolila poskládat o životě obrazy, zahrnující různorodost naší existence. O tom, co jak funguje, co má smysl a skutečnou hodnotu. Co se skrývá pod viditelným povrchem a jak je vyjadřován skutečný obsah. Co to značí zůstat se svou pravdou. Co to je opravdový soucit a podpora. A kde v tom všem stojí člověk jako jednotlivec nebo lidstvo jako celek.

 

Od raného mládí jsem se živila prací v energetice, kde jsem se postupně vypracovala k významným pozicím. Byla jsem zodpovědná za projekty velké svou důležitostí i hmotnou hodnotou. Postupně jsem se dostala k budování a vedení pracovních týmů. Zažila jsem, co to je být součástí malých a středních společností a také nadnárodních korporací. Měla jsem možnost se dívat pod ruce dělníků i vládních špiček.

Prošla jsem širokou škálou zkušeností a setkala se s lidmi různých kultur, národností, postavení i rolí. Vždy mě zajímalo a sledovala jsem, jestli má člověk, kterýkoliv, možnost si za daných okolností zachovat základní lidskou důstojnost.

 

Vnímám, že každý člověk je opravdu jedinečný. Že za každým se skrývá neopakovatelný životní příběh a zkušenosti. Že každý má svá osobní nadání a také obtíže, se kterými se na cestě životem potkává. Osvědčilo se mi hluboce se ponořit do příběhu člověka a zůstat s ním v jeho vnitřním prostoru. Naslouchám, zkoumám a postupně nalézám to klíčové v tom, co lidé s sebou přinášejí. Podpora k vlastnímu nalezení toho, co opravdu funguje nebo ne, se tak může stát impulzem k osobnímu růstu, či k prolomení kruhu v těch nejobtížnějších situacích. Pracuji také se systémem Human designu, který mi umožňuje do všeho hluboce zapojovat osobní mechanické nastavení každého člověka.

Toto vše používám při koučování, konzultacích či seminářích a workshopech. Jinými slovy, všechno to, co jsem zakusila i na vlastní kůži a o čem jsem zjistila, že to funguje a přináší do života mír a uspokojení.

321 creative people