AKO SA VYSPORIADAŤ S EMÓCIAMI A ŽIŤ V ZDRAVÝCH VZŤAHOCH

21.05.2015
AKO SA VYSPORIADAŤ S EMÓCIAMI A ŽIŤ V ZDRAVÝCH VZŤAHOCHVíkendový seminár v Prahe

Lektor:    Jana Svitková

Kdy:        listopad 2015 (sobota a nedele od 10:00 do 17:00)

Kde       Praha 


Žijete v zdravých a funkčných vzťahoch? Aký je Váš vzťah k emóciám? Viete s nimi nakladať a poznáte ich rolu vo Vašom živote? Prežívate dobrodružstvo života s vášňou, ale zároveň vo vnútornom pokoji a s nadhľadom? 

Pozývam Vás na výpravu za poznaním iného pohľadu na svet našich emócií a vášní.  K objavovaniu Vašej vlastnej pravdy o tejto dôležitej oblasti našich životov. V krátkom čase môžete získať praktické informácie s potenciálom veľkého dopadu na Váš život.


Môžete ozdraviť Váš postoj k vlastným emóciám a emóciám, ktoré k Vám prichádzajú od iných. Tým sa zlepší kvalita Vášho života celkovo. I keď sa dostanete do náročných situácií, kdekoľvek – doma, v práci, so susedom, či s predavačkou pri nakupovaní, zvládnete ich s väčším nadhľadom, dokonca si i toto užijete. A keď budete v tom príjemnom, želanom a vysnívanom, bude to mať úplne iný, nový rozmer, dimenziu, hĺbku a kvalitu.

Emócie sú neoddeliteľnou súčasťou a motorom života. Sú tým, čo nás sprevádza celý život a čo nie je možné z akejkoľvek situácie nášho života odstrániť. Sú vždy prítomné. A tak sa priam ponúka nájsť si k nim zdravý, uspokojujúci a funkčný vzťah. Aby tie naše každodenné vzťahy s našimi blízkymi či vzdialenejšími, boli pre nás zdrojom radosti, inšpirácie, vášne i skutočnej blízkosti. Náš vzťah k emóciám úzko súvisí s celkovým duchom nášho osobného života. Určuje, či žijeme naplnení správnosťou a pravdou, skutočnou harmóniou a láskou, alebo len o jej prítomnosti v našom živote sami sebe presviedčame. Duch nášho osobného života potom spoluvytvára celkový duch života ľudí na tejto planéte.

shutterstock_157563131

Na seminári bude každý z nás pracovať so svojim osobným nastavením v oblasti emócií a ladiť sa na toto nastavenie pomocou rôznych cvičení. Všetko je zamerané na posilnenie a podporu toho, čo je vo vašich vzťahoch zdravéNa prijatie príslušných emócií takých, aké naozaj sú, bez moralizovania a lží. Cvičenia sú v zásade veľmi jednoduché na prevedenie a tým, že sú Vám ušité na mieru, majú hlboký transformačný potenciál.

Dostanete pracovné materiály vyhotovené priamo pre vás, každého osobne (podľa vášho osobného spôsobu fungovania). Tento spôsob fungovania vychádza z Human designu. Budeme pracovať individuálne, v menších skupinách i všetci spoločne. Prvý deň bude zážitkový – zameraný na experimentovanie, prechádzanie skúsenosťami a ich zdieľanie. Využijeme rôzne techniky, ktoré každému dovolia prejsť vedome tým, ako pre vás a vo vás emócie fungujú. Druhý deň bude sčasti teoretický – ponúknem Vám logický pohľad na emócie. Potom všetko prepojíme do funkčného celku. Toto je nesmierne dôležité pre integráciu celého zážitku, poznania a uvedomení do vášho  každodenného života.Na konci seminára si tak môžete odniesť poznanie získané prostredníctvom vašich vlastných skúseností, zážitkov a uvedomení, špecifických a výrečných práve pre vás osobne.

 

shutterstock_124714891

Seminár stavia na princípoch popísaných Human designom a uplatňuje ich v praxi. K účasti žiadne znalosti o Human designu nepotrebujete.

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na spoločné objavovanie krás a zákutí našich vzťahov, našich vášní a ducha spojení, ktoré sú soľou života nás všetkých.Nech je náš život naozaj tým, čím môže a má byť.

 

Cena:   4 200 Kč

Cena zahŕňa 2 seminárne dni, audio nahrávku z prednáškovej časti a písomné pracovné materiály.

 

321 creative people